Uføreforsikring

Rundt 10 prosent av oss blir uføre. En uføreforsikring sikrer deg en tryggere økonomisk hverdag dersom du skulle bli en del av statistikken. Snakk med oss om hvilken uføreforsikring som passer best for deg.
  • Sikrer deg økonomisk hvis du skulle bli arbeidsufør
  • Vi tilbyr personlig rådgivning
  • Kan kjøpes fra 18 til 50 år. Gjelder frem til 60 år
Kontakt meg om uføreforsikring

Om forsikringen

Forsikringene du kan velge mellom er:

Vilkår uføreforsikring